člen združenia ZBHS

držiteľ certifikátu kvality ISO 9001:2008 v oblasti správy nehnuteľností

Menu

Kontaktujte nás

Službyt Nitra, s.r.o.
Janka Kráľa 122
949 01 Nitra

e-mail:
sekretariat@sluzbyt-nitra.sk

037-69 22 109

O nás

Spoločnosť Službyt Nitra, s.r.o. dlhoročne zabezpečuje správu a údržbu bytových a nebytových budov. V oblasti správy nehnuteľností (facility management-u) má v náväznosti na predchádzajúce formy podnikania už viac ako 40 ročnú tradíciu.

V súčasnosti je spoločnosť najväčšou univerzálnou správcovskou spoločnosťou v Nitre. Sme aktívnym členom Združenia bytového hospodárstva na Slovensku, ktorého činnosť je zameraná najmä na výmenu skúseností a informácií v oblasti bytového hospodárstva a energetiky a účasť na tvorbe nových právnych predpisov. Sme držiteľom certifikátu kvality ISO 9001:2008 v oblasti správy nehnuteľností udeleným certifikačným orgánom fi. SGS United Kingdom Ltd. Systems & Services Certification.

Kontakty na Službyt Nitra, s.r.o.

Úsek riaditeľa

Sekretariát riaditeľa

Mgr. Natália Charizopulosová

037/6922109

Referent ľudských zdrojov

Mgr. Zuzana Piterková

037/6922181

Vedúca odd. bytovej a nebytovej agendy

Mgr. Tatiana Valentová

037/6922135

Referent bytovej a nebytovej agendy

Tatiana Paukejeová

037/6922132

Referent predaja bytov

Zuzana Windischová

037/6922131

Vedúci právneho oddelenia

Mgr. Peter Verle

037/6922107

Referent súdnych a mimosúdnych konaní, reklamácií

Mgr. Gabriela Coková

037/6922171

Ekonomický úsek

Ekonomická námestníčka

Ing. Božena Behinská

037/6922105

Finančný účtovník

Jana Gajdošíková

037/6922122

Finančný účtovník Mária Prešinská 037/6922102

Finančný účtovník

Mgr. Daniela Tulipánová

037/6922166

Finančný účtovník Jana Hudáková 037/6922126

Vedúca odd. nájomného a pokladne

Alena Straňáková

037/6922174

Referent predpisu a evidencie nájomného, pokladníčka

Monika Lániková

037/6922128

Referent predpisu a evid. nájomného

Andrea Škorecová

037/6922172

Referent predpisu a evid. nájomného

Anna Škorecová

037/6922137

Referent predpisu a evid. nájomného

Marta Omelinová

037/6922138

Referent predpisu a evid. nájomného

Ing. Andrea Bírová

037/6922146

Vedúca odd. financovania byt. domov

Mária Ivančíková

037/6922149

Referent fakturácie

Anna Richtáriková

037/6922143

Analytik a administrátor

Ing. Ľudovít Vinco

037/6922115

Technický úsek

Technický námestník

Ing. Zdeněk Janeček

037/6922169

Vedúci odd. správcovstva

Ing. Peter Jando

037/6922141

Referent správy budov

Mária Granátová

037/6922150

Referent správy budov

Ing. Michal Švec

037/6922121

Referent správy budov

František Halama

037/6922120

Vedúca odd. údržby

Bc. Dana Siváková

037/6922110

Referent údržby

Mária Cok-Steinemanová

037/6922123

Majster údržby

Peter Mrázik

037/6922117

Úsek logistiky

Námestník pre logistiku

Ing. Štefan Forro

037/6922142

Vedúci odd. energetiky

Ing. Ján Beneš

037/6922180

Referent odd. energetiky

Martin Supuka

037/6922182

Referent vodného hospodárstva

Tatiana Hybská

037/6922148

Oddelenie športových zariadení

Vedúci odd. športových zariadení

Ing. Miloš Dovičovič

037/6922145

Referent odd. športových zariadení

Ingrid Šeböková

037/6922133

 

Nahlasovanie porúch a opráv

037/6922110

037/6922123

Havarijná služba

037/6922111

037/6922112

 

počítadlo.abz.cz

Aktuality

Organizačné oznamy.

9.01.2018

Vážení užívatelia,
ďakujeme vám za prejavenú dôveru v roku 2017 a tešíme sa na spoluprácu aj v nasledujúcom období. Zároveň vám do nového roku 2018 prajeme veľa zdravia, šťastia a tiež osobných a pracovných úspechov.

Oznámenie o prístupe na portál POSCHODOCH
Službyt Nitra, s.r.o. oznamuje užívateľom, že od 01.04.2017 je prístup na portál POSCHODOCH bezplatný. Viac o možnostiach portálu nájdete v rubrike Zaujímavé informácie, alebo priamo na stránke WWW.POSCHODOCH.SK.

Informácie o výhodách určeného meradla
pri inštalácii a výmene v zmysle zákona 321/2014 si môžete pozrieť tu.

Nový cenník služieb
Nový podrobný cenník služieb spoločnosti Službyt Nitra, s.r.o., platný od 01.04.2017, je dostupný užívateľom k nahliadnutiu v sídle spoločnosti na adrese Janka Kráľa 122, Nitra, prípadne na internetovom portáli WWW.POSCHODOCH.SK.

Nové informácie k problematike rozpočitavania nákladov na teplo za byt
v nadzväznosti na novú vyhlášku č. 240/2016 §7 ods. 1 Z.z. účinnú od 1.1.2017 si môžete pozrieť tu.

Oznámenie o zavedení novej služby pre užívateľov
Vážení užívatelia, oznamujeme vám, že od 1.4.2016 sme pre vás pripravili novú službu - zasielanie SMS. Termín schôdze, odstávky médií, prípadne iné zaujímavé informácie dostanete priamo na váš mobilný telefón. Služba je zadarmo a podmienkou je nahlásenie aktuálneho telefónneho čísla správcovi. Veríme, že aj týmto prispejeme k vašej väčšej informovanosti o dianí na vašom dome.

MALÁ REVOLÚCIA V POISTENÍ BYTOVÝCH DOMOV
Vážení užívatelia, Službyt Nitra, s.r.o. pripravuje od 1.9.2015 rozšírenie rozsahu poistenia bytových domov. Bližšie informácie o tejto novinke nájdete tu a v sekcii ZAUJÍMAVÉ INFO.

Potvrdenie o poistení domu
Vážení užívatelia, aktuálne potvrdenie o poistení domu v poisťovni Allianz si môžete pozrieť po prihlásení na portál WWW.POSCHODOCH.SK v sekcii: Výstupy za dom, voľba: Dokumenty objektu, súbor: Potvrdenie o poistení Allianz.

Vážení uzívatelia, oznamujeme vám, že v dňoch 24.12.2014 až 6.1.2015 bude celozávodná dovolenka a klientske centrum bude zatvorené.
Ďakujeme vám za prejavenú
dôveru v roku 2014 a tešíme sa na.
spoluprácu aj v nasledujúcom období..
Zároveň Vám želáme príjemné prežitie vianočných sviatkov
v kruhu najbližších a do nového roku 2015
vám prajeme veľa zdravia, šťastia a
osobných aj pracovných úspechov.Vážení uzívatelia, oznamujeme vám, že v dňoch 24.12.2014 až 6.1.2015 bude celozávodná dovolenka a klientske centrum bude zatvorené. Ďakujeme vám za prejavenúdôveru v roku 2014 a tešíme sa na. spoluprácu aj v nasledujúcom období..Zároveň Vám želáme príjemné prežitie vianočných sviatkovv kruhu najbližších a do nového roku 2015vám prajeme veľa zdravia, šťastia a osobných aj pracovných úspechov.

Oznámenie o zmene zákona č. 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
Vážení užívatelia, oznamujeme vám, že od 1.10.2014 nadobudol účinnosť zákon č.205/2014 Z.z., ktorym sa mení a dopĺňa zákon č.182/1993 Z.z. o vlastnictve bytov a nebytových priestorov. Jednou zo zmien je aj povinnosť správcu zverejňovať na dome alebo na webovom sidle (internetovej stránke) postup pri obstarávaní tovarov a služieb na zabezpečenie činností spojených so správou domu, ktorý vám bude sprístupnený tu.

Plánované odstávky TÚV v roku 2017
Zoznam plánovaných technologických odstávok teplej úžitkovej vody pre rok 2017 - tu.

Plánované odstávky elek. energie v roku 2018
Zoznam plánovaných technologických odstávok elektrickej energie v roku 2017:  Odstávky

Termoregulačné ventily a hospodárenie s teplom
Informácie o tom, ako správne používať termoregulačné ventily na radiátoroch a ako pomocou nich hospodáriť s teplom v bytoch, si užívatelia bytov môžu pozrieť na portáli POSCHODOCH6

Nový dizajn

Kde nás nájdete